ileri
Online Canlı Uzaktan Eğitim ( E Learn )Sistemi
01
Eğitim maliyetinde tasarruf sağlanması, zamandan ve mekandan tasarruf sağlanması,
Gerçek sınıf ortamında olabileceğinden daha fazla kişiye ulaşılması,
Dışarı çıkmada güçlük çekenlerin (özürlülerin) eğitim alabilmesi imkanı,
Çalışan kişilerin zaman sıkıntrından dolayı eğitim alabilmesi imkanı,
Eğitimin veriminde ve kalitesinde artışın sağlanması,
Hem işitme hem de görsel tasarımlar ve ders içerikleri yoluyla eğitim ve öğretimde artışın sağlanması,
Kesinti olmadan ve sınır tanımadan eğitim alma imkanın verilmesi,
Öğrencilerin ve öğreticilerin gelişimlerinin takip edilerek, hatasız değerlendirilmesi, raporlanması,
Öğretmen ile öğrencinin mekanları farklı olsa dahi; Internetin olanakları ile veya karşılıklı iletişimin sağlanması,
Online Canlı Web Konferans, Toplantı ( E-Meeting) Sistemi
02
Konferans ve toplantı maliyetinde tasarruf sağlanması, zamandan ve mekandan tasarruf sağlanması,
Gerçek konferans veya toplantı ortamında olabileceğinden daha fazla kişiye ulaşılması,
Dışarı çıkmada güçlük çekenlerin (özürlülerin) konferans veya toplantıya katılım imkanı,
Kişilerin zaman sıkınırından dolayı konferans veya toplantıya katılımı sağlama imkanı,
Konferans veya toplantının veriminde ve kalitesinde artışın sağlanması,
Hem işitme hem de görsel tasarımlar ve sunum içerikleri yoluyla konferans veya toplantıda artışın sağlanması,
Kesinti olmadan, zaman tanımadan ve sınır tanımadan konferans veya toplantı düzenleme imkanın verilmesi,
Konferans veya toplantı odası sahibi ve katılımcıların iletişimleri verimlilikleri takip edilerek, hatasız değerlendirilmesi, raporlanması,
Konferans veya toplantı odası sahibi ile katılımcıların mekanları farklı olsa dahi; Internetin olanakları ile veya karşılıklı iletişimin sağlanması,
Bizi Neden Tercih Etmelisiniz?
* İhtiyaç belirleme ve analiz sürecinde doğru yöntem ve zaman kullanımı
* İş tesliminde zamana özen gösterilmesi ve işin zamanında teslimi
* Yazılım ve tasarım uzmanlığı
* Proje takibi ve garantisi
* Sorunlara Online Canlı, Uzaktan bağlantı ve E-Mail Desteği
* Sizlerden gelen memnuniyetler